Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door ons gehanteerde Algemene Voorwaarden. Op uw eerste verzoek zullen deze Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd.